S. No.

District

Name of Organisation & Details District wise

01

Prakasham

AP Mahila  Abhyudaya Samiti,

Prakasham Distt.