S. No.

District

Name of Organisation & Details

01

Tumkur

Ambika Mahila Sangha,

 No. 24, Doddabidarakallu, Rajiv Gandhi Nagar, nagasandra Post, Bangalore – 560073, Banglore Urban District, Karnataka   Tel: 08028390371   Email: ambikasangha@yahoo.com

02

Tumkur

Centre for Urban Dev. Society,

 No. 47, 3rd Cross, 20th Main, Hosahalli, Vijayanagar, Bangalore, Karnataka – 560040