S. No

District

Name of Organisation & Details

01

Latur

Bal Vikas Mahila Mandal,

 C/o, Mahila Vastigrah, Sudershan colony, India Nagar, Latur – 413531, Maharashtra,

Tel 02382-227005, bvmm_latur@yahoo.com

02

Latur

Swayamsidha Mahila Mandal,

Panchure Nivas, Vishwa Sdan, Vivekanad Puram, Near Sut Mill, Latur – 413512, Maharashtra,

02382-241975

smitaparchure@seddigitalecu.org

03

Latur

Lokmanya Shikshan Prasarak Mandal,

 Balaji Niwas, Harkare Nagar, nanded Road, udigr – 413517, Tq Udagir, district, Latur, Maharashtra

02385255172

Lokmanya_spm@yahoo.com