S. No.

District

Name of Organisation & Details

01

Ujjain

Human Welfare Society,

 66, Kahspanak Marg, Freeganj, Ujjain, Madhya Pradesh – 456010

Tel: 0734-421877

humanwelfareujjain@reddifmail.com